Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

calendar bluetooth

  1. selsrog

    iOS ondersteuning voor meerdere Tesla's

    Allen, binnenkort een situatie die vaker zal voorkomen: meerdere Tesla's binnen hetzelfde gezin. Heeft iemand ervaring met hoe de iOS app hier mee omgaat? Ondersteunt deze meerdere Tesla's onder één account, of moet je in- en uitloggen. Roger
  2. MattXowner

    Calendar Function/Bluetooth ?

    hoping to get some info from current drivers. Can 2 devices be connected at once? I have my personal phone and a work iPad. Work iPad has my calendar, personal device does not. Company security settings prevent me sharing my work calendar to other devices. I understand that the calendar on the...