Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

gladheid

  1. Geendiesel

    Aangepast instellingen bij gladheid?

    Zijn er forumleden die de instellingen van de auto aanpassen tijdens "mogelijke gladheid" ? Bijvoorbeeld "Chill mode" of "Regenerative braking" op Low ?