Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

kilometers

  1. H

    Percent or miles/kilometers - only percent makes sense

    I have driven my Model 3 SR+ for over half a year now and was convinced by one of these discussions that the percent display has no meaning because of the varying battery capacity and that I therefore should use kilometers, which I did. However, what I see now is that kilometers or miles are at...
  2. M

    Oproep: Tesla verhoog aub de 80.000 km in de vier jarige onderhoudscontracten!

    Velen van ons hebben een onderhoudscontract voor 4 jaar afgesloten, er stond ergens bij dat het 80.000 kilometer was. Elon zei desgevraagd in Amsterdam dat hij dat inderdaad ook wel raar vond voor een onderhoudsvrije auto. Tot op heden heb ik nog geen bericht dat de kilometers onbeperkt...