Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

range anxiety typical vampire drain

  1. Phil V

    Range Anxiety... is voor niks nodig

    Eigenlijk verbaasd dat hier nog geen draadje voor is (denk niet dat ik met de zoekterm 'Range Anxiety' verkeerd kan zoeken). Dit blijkt 1 van de voornaamste hordes te zijn voor de switch naar EV...