Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

teslabjorn

  1. Cloxxki

    Paasbezoek uit het Noorden: Teslabjørn in da house!

    Meneer rijdt even een rondje van 6000km, en komt ook onze Bollenvelden aandoen. De 16e flitst hij door NL, rijdt vanuit Brussel naar Amsterdam. Wie houdt zijn schema al in de gaten? Ik ben niet de handigste daarmee. Wordt er gecarpoold? Ik ben in Rotterdam. Zitten hier nog andere moderators...