Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

velgen model x

  1. davandy

    Zijn deze Model X velgen ergens te koop?

    Zijn deze Model X velgen ergens te koop? Ik denk dat ze op de concept car stonden.