Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

€5000 subsidie in Vlaanderen vanaf januari

hangt er vanaf of je koopt of renting doet voor die fiscale aftrek dacht ik... ik laat hem ook pas in 2016 komen, al is het maar met het oog op verkoop (wagen van 2016 ipv 2015). De mijne werd normaal geleverd in november maar staat intussen al op feb...

Die 5000 euro is wel niet voor leasing wagens heb ik gezien, geen idee hoe het zit voor renting.
 
ik weet niet of je zomaar kan laten opschuiven met een maand ;(

net ook gekeken

geld ook niet voor leasing, dus je zal een lening moeten aangaan ..

hier onder de order agreement
"
Levering. Wij zullen u van tevoren op de hoogte stellen van de datum waarop uw voertuig naar verwachting klaar zal zijn voor levering bij uw plaatselijke Tesla- servicecentrum of andere afgesproken locatie en u gaat er hierbij mee akkoord om, tenzij wij hierbij deze overeenkomst overtreden, de levering van uw voertuig binnen een week na deze datum te plannen en het in ontvangst te nemen. Mocht u niet in staat zijn om het voertuig binnen de aangegeven periode in ontvangst te nemen, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen met een verzoek om extra tijd, die wij naar eigen goeddunken kunnen verlenen. Als u niet in staat bent om het voertuig binnen de aangegeven periode in ontvangst te nemen, met inbegrip van een door ons gegeven verlenging, dan komt dit op niet- nakoming uwerzijds van deze overeenkomst neer, krijgt u uw aanbetaling niet terug overeenkomstig de bovenstaande alinea's 'Status van uw aanbetaling' en wordt het voertuig beschikbaar gemaakt voor verkoop aan andere klanten.
"


Ik vrees dat ze dit niet gaan toelaten omdat de minister er zo voor zorgt dat niemand zijn auto nog dit jaar afhaalt....

Phil
 
Het is misschien ook een optie om de wagen wel al op te pikken, maar nog niet in te schrijven?
De levering zal dan misschien wel via Z-platen moeten gebeuren.

Ik ben ook niet zeker of de wagen dan al wel aftrekbaar is in 2015, als er wel al een factuur van is in 2015.
 
Iemand meer info hier over?
Opgepast Simon.
Het gerucht gaat dat de subsidie alleen toegankelijk zou zijn voor particulieren. Een beetje ter vervanging dus van de ecologieincentive die enkele jaren geleden door Di Rupo afgeschaft werd.
En niet voor vennootschappen, die reeds incentive hebben door 120% fiscale afschrijving.
Koop je via je vennootschap, dan biedt uitstel wellicht geen voordeel.
 
Opgepast Simon.
Het gerucht gaat dat de subsidie alleen toegankelijk zou zijn voor particulieren. Een beetje ter vervanging dus van de ecologieincentive die enkele jaren geleden door Di Rupo afgeschaft werd.
En niet voor vennootschappen, die reeds incentive hebben door 120% fiscale afschrijving.
Koop je via je vennootschap, dan biedt uitstel wellicht geen voordeel.

Patrick,

er staat hier nergens dat dit voor vennootschappen niet telt ... enkel geen leasing ...

Belasting op vervuilende dieselwagen gaat omhoog | Annemie


nu ik had mijn businessplan al zonder subsidie gemaakt dus zou een mooie meevaller zijn, langs de andere kant als ik door die subsidie te laten vallen een andere particulier kan aanzetten to EV dan is dat weer een ICE van de weg

groeten

Philippe
 
Opgepast Simon.
Het gerucht gaat dat de subsidie alleen toegankelijk zou zijn voor particulieren. Een beetje ter vervanging dus van de ecologieincentive die enkele jaren geleden door Di Rupo afgeschaft werd.
En niet voor vennootschappen, die reeds incentive hebben door 120% fiscale afschrijving.
Koop je via je vennootschap, dan biedt uitstel wellicht geen voordeel.

heb het haar gevraagd op twitter ....
 
Ik had iets duidelijker moeten zijn in het verklaren van mijn situatie. Ik ben namelijk een van de weinigen die als particulier deze auto aanschaf. Die 5000 is dan zeer welkom.
Alle suggesties tot dusver ontvangen zijn logisch, maar mijn vraag was meer om te weten te komen of die ZE bonus er inderdaad komt.
 
Ik had iets duidelijker moeten zijn in het verklaren van mijn situatie. Ik ben namelijk een van de weinigen die als particulier deze auto aanschaf. Die 5000 is dan zeer welkom. 
Alle suggesties tot dusver ontvangen zijn logisch, maar mijn vraag was meer om te weten te komen of die ZE bonus er inderdaad komt.

de vraag is, is het iets meer dan een ballonetje en wat gaat er nog worden "bijgestuurd" ...
 
heb haar kabinet een mail gestuurd ...

heb antwoord gekregen

"Ik kan u melden dat het pakket fiscale maatregelen onverkort blijft bestaan. Dit zijn immers fiscale maatregelen die eerder reeds genomen werden door de federale regering. De 120% aftrekbaarheid blijft bijgevolg van kracht. Voor wat de Belasting In Verkeerstelling (BIV) betreft, kan ik u melden dat de vernieuwde tarifering ingaat vanaf 1 januari 2016. Voor wat de verkeersbelasting betreft, mikt de Vlaamse regering op april 2016 om de nieuwe tarieven van kracht te laten gaan.

Wat uw vraag voor de laadinfrastructuur betreft, kan ik u melden dat de Vlaamse regering in haar actieplan ter vergroening van het wagenpark voorziet dat de Vlaamse Regering zelf ook voldoende laadinfrastructuur wil inrichten op de overheidssites voor de eigen vloot én voor bezoekers. Er is op dit moment echter nog geen uitvoering gegeven aan dit plan. Diverse particuliere initiatieven om het aantal laadpunten uit te breiden zijn lopende en de distributienetbeheerders hebben hiertoe reeds tal van initiatieven genomen. Voor de aanschaf van laadinfrastructuur zijn geen flankerende fiscale stimuli voorzien in het actieplan.
"
 
heb antwoord gekregen

"Ik kan u melden dat het pakket fiscale maatregelen onverkort blijft bestaan. Dit zijn immers fiscale maatregelen die eerder reeds genomen werden door de federale regering. De 120% aftrekbaarheid blijft bijgevolg van kracht. Voor wat de Belasting In Verkeerstelling (BIV) betreft, kan ik u melden dat de vernieuwde tarifering ingaat vanaf 1 januari 2016. Voor wat de verkeersbelasting betreft, mikt de Vlaamse regering op april 2016 om de nieuwe tarieven van kracht te laten gaan.

Wat uw vraag voor de laadinfrastructuur betreft, kan ik u melden dat de Vlaamse regering in haar actieplan ter vergroening van het wagenpark voorziet dat de Vlaamse Regering zelf ook voldoende laadinfrastructuur wil inrichten op de overheidssites voor de eigen vloot én voor bezoekers. Er is op dit moment echter nog geen uitvoering gegeven aan dit plan. Diverse particuliere initiatieven om het aantal laadpunten uit te breiden zijn lopende en de distributienetbeheerders hebben hiertoe reeds tal van initiatieven genomen. Voor de aanschaf van laadinfrastructuur zijn geen flankerende fiscale stimuli voorzien in het actieplan.
"


bijkomende info :
"
Langs deze weg geef ik u nog antwoord op uw bijkomende vraag in verband met de subsidie van maximum 5000 euro.

Deze subsidie is een maximum bedrag dat bepaald wordt door het type van elektrisch voertuig. Zoals ik u reeds telefonisch meldde, wordt dit bedrag afgebouwd in de tijd omdat er rekening gehouden wordt met het bereiken van het beoogde wensgedrag van de consument. Bij de bepaling van deze subsidie werd rekening gehouden met een richtlijn van de EU die voorschrijft dat men dient te subsidiëren tot de elektrische wagenmarkt een marktaandeel van 3% heeft bereikt omdat dit een kantelmoment is om deze industrie levensvatbaar te maken. Nadien dienen subsidies dus afgebouwd te worden. Deze subsidie is enkel bestemd voor particulieren daar ondernemers reeds kunnen genieten van de fiscale aftrek van 120%.

Ik hoop u met deze bijkomende informatie alsnog van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
"
 

About Us

Formed in 2006, Tesla Motors Club (TMC) was the first independent online Tesla community. Today it remains the largest and most dynamic community of Tesla enthusiasts. Learn more.

Do you value your experience at TMC? Consider becoming a Supporting Member of Tesla Motors Club. As a thank you for your contribution, you'll get nearly no ads in the Community and Groups sections. Additional perks are available depending on the level of contribution. Please visit the Account Upgrades page for more details.


SUPPORT TMC