Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register
  • The final cut of the 9th episode of the Tesla Motors Club Podcast, featuring Balazs Biro, of the prominent Hungarian EV channel Villanyautósok, is now available. You can watch it now on YouTube or listen to it on all major podcast networks.

Autobrief 3

Voor dit onderwerp maar een nieuw draadje aangemaakt, zodat ik hier updates kan plaatsen met reacties.

Vanochtend bespreek ik deze Autobrief op het kantoor van Fastned.

We naderen de 100 downloads.

Hierbij nog eens de link. https://www.iletsel.nl/p/autobrief3 Daar kun je ook de PDF downloaden.

Als jullie het willen ondersteunen, deel dan de link op jullie netwerken en Facebook.

Nu eens geen referrals te verdienen :)

Ik zal nog proberen om een Engelse versie te maken, uiteraard met weglaten van de typisch Nederlandse zaken. Ik heb daar vandaag niet zoveel tijd voor. Als één van jullie bijvoorbeeld een secretaresse heeft die dit "uit de mouw kan schudden", dan maak ik daar graag gebruik van.
Dan kan hij echt viral gaan.

Mijn email: [email protected]

Hieronder de volledige tekst:

Autobrief 3
Deze brief is gericht aan alle overheden, aan alle autofabrikanten en aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de automobiliteit.
Of dat nu uit idealisme is vanwege het klimaat of dat er commerciële belangen zijn maakt hierbij niet uit.
Deze brief is geschreven uit naam van het merendeel van alle automobilisten ter wereld. Zij zijn de echte ervaringsdeskundigen, zij zijn het die aan het stuur zitten en zij zijn het die hun geld uitgeven aan auto’s. Ervan uitgaande dat de elektrische auto de brandstofauto op termijn gaat verdringen graag uw aandacht voor de volgende punten:

Elektrische auto?
De afgelopen twee jaar worden wij van alle kanten geïnformeerd over een, voor velen van ons, nieuwe auto. De elektrische auto. Wat wij ervan zien is nogal verschillend. Aan de ene kant auto’s die voor de meesten van ons onbetaalbaar zijn, maar die wel, met wat ze bieden, serieus vergeleken kunnen worden met de brandstof-auto’s. Aan de andere kant een wat onoverzichtelijk aanbod van verschillende elektrische auto’s die in ieder geval één ding gemeen hebben, een (te) klein bereik en heel veel hybride auto's

Wat willen wij?
Met deze brief geven wij aan waar de auto’s aan moeten voldoen, willen wij over een paar jaar enthousiast worden voor een elektrische auto.

Hoeveel km op een batterij
Laten we daarom beginnen met één van onze belangrijkste voorwaarden. Een elektrische auto moet een acceptabel bereik hebben. Voor ons betekent dat dat we, op een volle batterij, minimaal tussen de 300 en 350 echte kilometers kunnen rijden, bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden. Dus niet alleen als we met 80 op de rechterbaan blijven hangen.

Voor ons betaalbaar
Natuurlijk moet hij betaalbaar zijn. We weten inmiddels al wel dat er veel minder geld hoeft te worden uitgegeven aan onderhoud. En ook dat de brandstofkosten, als je het gangbare tarief van de elektriciteit aanhoudt, nog maar een kwart zijn van wat we nu betalen.
Daar houden we natuurlijk rekening mee als we naar de totale kosten kijken.

Veiligheid
De veiligheid, zowel passief als actief, moet natuurlijk van deze tijd zijn en op een heel hoog niveau liggen.

Fiscaal uiteindelijk onafhankelijk
Daarnaast willen we niet afhankelijk zijn of blijven van allerlei fiscale maatregelen die het goedkoper (kunnen) maken maar moet de elektrische auto wat dat betreft over een paar jaren op eigen benen kunnen staan.

Opladen
Natuurlijk willen wij dat er een goede oplossing komt voor het opladen van de auto.
Ook hier maar gelijk een voor ons erg belangrijk punt.

- Geen gedoe met losse kabels
Wij zien nu regelmatig auto’s bij laadpaaltjes staan waarbij men dan de laadkabel zelf mee moet nemen, deze moet men aansluiten, dan met een pasje of de telefoon de paal aanzetten en dan na een aantal uren alles weer in de omgekeerde volgorde en als laatste de kabel, ook al is hij nat en smerig omdat het regent, weer ergens in de auto opbergen.
Dit wordt het voor ons duidelijk niet!
Wij willen dat de laadpunten een vaste kabel hebben die we aan onze auto kunnen koppelen en daarna weer terughangen. We hebben nu bij een tankstation toch ook niet een eigen brandstofslang bij ons?

- Geen gedoe met pasjes of apps
En dan het afrekenen. Wij zullen niet gaan staan klungelen met pasjes (van verschillende aanbieders) of met de telefoon. Het is nu al bijna 2016.
Dat kan straks heel wat beter.
Als wij met onze telefoon de grens over gaan dan kunnen wij gewoon blijven bellen. Onze telefoon wordt herkend en onze eigen telefoonmaatschappij regelt het verder wel met ons.
Dat verwachten we bij de elektrische auto ook. Het laadpunt herkent onze auto en gaat dan automatisch laden en de gegevens gaan naar onze provider. Wij willen de vrijheid om met onze provider afspraken te maken over wat we betalen voor de stroom. Of dat nu een prepaid contract is, misschien zelfs met een flat rate, of een afrekening per afgenomen stroomeenheid (kWh), dat bepalen wij zelf met onze provider. Misschien betaalt de fabrikant van de auto de stroom zelfs. Voor het gebruik van het laadpunt maakt het niets uit!

- Nieuw laadnetwerk voor de elektrische auto van straks
Let wel, dit wordt een nieuw laadnetwerk dat alleen bedoeld is voor de nieuwe generaties elektrische auto’s. De huidige elektrische auto’s met een gering bereik en een lage laadsnelheid en de hybrides zullen gebruik blijven maken van de huidige voorzieningen maar op termijn vanzelf uit het straatbeeld verdwijnen.

- Dan één stekker voor alle elektrische auto's
Noodgedwongen hebben we nu bij elke benzinepomp verschillende pompen, omdat er verschillende brandstoffen zijn. Dat kan nu eenmaal niet anders maar stroom is stroom. Wij verwachten daarom dat we straks, als “onze” elektrische auto’s gaan komen, dus de elektrische auto 2.0, één stekker hebben die op al onze auto’s past. Die gemakkelijk in de hand ligt en die we dan dus overal tegenkomen. We beginnen er niet aan om daar afhankelijk te zijn van wie er toevallig een lader heeft neergezet of een eigen systeem heeft.

- Bevorderen thuis laden
Wij lezen dat een elektrische auto gewoon thuis kan worden opgeladen en dan elke ochtend, of wanneer we maar willen, voor ons klaar staat met een volle batterij. Nu we er over nadenken vinden we dat de beste oplossing, als het inderdaad kan.
Veel mensen hebben de mogelijkheid om de auto bij het eigen huis te parkeren maar voor een hoop anderen geldt dat niet.
Wij verwachten van de beleidsmakers dat zij op plekken waar thuisladen niet kan maar het met een aanpassing wel mogelijk is, hieraan meewerken om zoveel mogelijk automobilisten een eigen laadplek te geven!

- Snellaadstations op veel plekken, in en buiten de steden
Natuurlijk blijft er dan nog een een heel grote groep over voor wie dat niet kan. Zoals in steden of als je tien hoog woont. Eigenlijk is wat we nu doen zo slecht nog niet. We gaan één keer in de paar dagen naar een benzinestation in de buurt, tanken wat we willen, en rijden dan weer een aantal dagen, totdat we zien dat het weer tijd wordt. Afhankelijk van hoeveel we rijden zal dat vaker of minder vaak zijn.
Dit willen we vasthouden! We willen redelijk in de buurt plaatsen waar we de auto kunnen aankoppelen en dan wordt hij in een minuut of 15 weer bijgeladen tot het niveau dat we willen. We vinden het begrijpelijk dat dat iets langer duurt dan het simpelweg vol laten lopen van de tank met benzine maar gaan er ook van uit dat dit zo beperkt mogelijk zal zijn en vertrouwen er op dat de techniek straks steeds kortere laadtijden mogelijk maakt
We willen dus straks niet op allerlei publieke parkeerplaatsen een los paaltje gaan zoeken waar we van afhankelijk zijn en de auto uren moeten achterlaten.

- Op reis
Tenslotte willen we langs de doorgaande wegen en snelwegen snellaadstations waar we na een minuut of 20, of wat langer als we koffie willen drinken, weer voldoende hebben geladen voor het volgende traject. En dat niet beperkt tot Nederland maar ook in alle landen waar we nu met onze auto naar toe rijden.

- Ook
En, laat daar geen misverstand over bestaan, het maakt ONS niet uit wat voor batterij er in wordt gebouwd, als hij maar goed is en niet onnodig duur.
En datzelfde geldt voor de aandrijflijn. We hebben liever dat wordt gekozen voor een al bestaand concept, waar de kinderziektes inmiddels uit zijn, dan dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden met dan in de eerste jaren allerlei problemen en terugroepakties.
Verder mag elke fabrikant de auto natuurlijk zo mooi en uitgebreid maken als men wil en gewend is. Wij zullen dan onze eigen keuze hieruit maken zoals wij dat altijd al hebben gedaan.
Tot slot een paar aanbevelingen, of anders gezegd, iets om over na te denken:

Kentekenreeks
Bij duurzaam autogebruik en -bezit past niet dat een auto, die nog goed is, snel wordt vervangen. Daarom moeten prikkels die die korte cyclus bevorderen worden weggenomen. Ons huidige systeem van kentekens, waarbij tot op de maand nauwkeurig is te zien hoe “oud" een auto is, is weliswaar leuk om de autoverkopen op peil te houden maar staat haaks op een duurzaam autobezit. Het is te overwegen om over te gaan op een ander stelsel, zoals in de ons omringende landen.

Waterstof
Hier lezen we veel over en bijna alle commentaren komen er op neer dat het geen goed plan is. Leggen jullie ons nu eens uit waarom we daar straks voor moeten gaan kiezen, nu we net zo blij aan het worden zijn dat we met de elektrische auto niet meer afhankelijk zijn van tankstations maar overal kunnen laden.

V2G
(Vehicle to Grid, ofwel de autobatterij gebruiken om het elektriciteitsnet te balanceren)
Wij zijn hier kritisch over want een autobatterij is behoorlijk gecompliceerd en kostbaar.
Daarnaast willen wij op elk moment zelf bepalen wat de laadstatus is van de batterij en zo wegrijden wanneer wij dat willen.
Voordat hier verder mee wordt gegaan willen wij precies weten wat de bedoeling is en ook waarom het niet beter kan worden opgelost met de onlangs geïntroduceerde vaste batterijen.

Over de schrijver:
Hans Noordsij is werkzaam in de juridische dienstverlening en ICT. Sinds twee jaar wordt er volledig elektrisch gereden. Het wagenpark bestaat uit een Nissan Leaf en een Tesla Model S. Hans is bekend van publicaties, blogs (leafrijder.nl) en deelname aan het forum van Teslarijders (TeslaMotorsClub.com)

Verantwoording:
Enkele dagen geleden is een belangrijk klimaatakkoord gesloten. Het is te verwachten dat dit een stimulans zal zijn voor elektrisch rijden. Dat is natuurlijk een goede zaak!
Waar we op moeten letten is dat er niet op basis van de huidige situatie snel allerlei beslissingen worden genomen, die uiteraard de nodige investeringen met zich meebrengen. Daarmee houden zich dan overheden, de wetenschap en talloze commerciële bedrijven bezig maar het risico is aanwezig dat niet de wensen van de automobilist, om wie het uiteindelijk draait, voorop staan.
Het is belangrijk dat op basis hiervan een visie wordt ontwikkeld voor de toekomst. Vandaar deze Autobrief op persoonlijke titel.
Voor reacties. [email protected] Tilburg, 14 december 2015
 
Last edited:
Ik wil niet "negatief" doen, want ik kan me in de genoemde punten zeker vinden, maar voor wie is deze "autobrief" nu specifiek bedoeld en wat wil je er mee bereiken? Ik ben namelijk bang dat je hier een boel tijd in stopt maar dat het inderdaad niemand er wat mee doet omdat politici hier niet mee kunnen scoren. Al vind ik van de andere kant ook weer dat als je niets doet, er ook zeker niet gebeuren zal. Dus... heb ik respect voor dit soort initiatieven en hoop dat de grotere "machten" dit soort geluiden in de woestijn oppakken en er iets mee doen. Men moet gewoon eens een keer goed nadenken en een duurzaam langjarig beleid ontwikkelen en niet steeds de spelregels veranderen omdat de staatkas ergens ineens iets tekort komt.
 
Zojuist een goed gesprek gehad bij Fastned. Het sluit allemaal wel mooi aan.

Binnenkort praten we verder over de langere termijnvisie en de blauwdruk van de stations.

Vincent Everts kwam er op een gegeven moment ook bij en met hem de hoofdlijnen van de Autobrief doorgenomen. Sommige aspecten, zoals de vaste kabel en het herkennen van de auto door het laadpunt deden de wenkbrauwen wat fronsen maar ik denk dat het vanavond, dan is op het kantoor van Fastned een bijeenkomst van de vereniging van elektrisch rijders wel ter sprake zal komen. Men weet het nu in ieder geval.

Timing blijkt in ieder geval goed te zijn geweest.

Wordt vervolgd....
 
Last edited:
Zojuist een goed gesprek gehad bij Fastned. Het sluit allemaal wel mooi aan.

Binnenkort praten we verder over de langere termijnvisie en de blauwdruk van de stations.

Vincent Evers kwam er op een gegeven moment ook bij en met hem de hoofdlijnen van de Autobrief doorgenomen. Sommige aspecten, zoals de vaste kabel en het herkennen van de auto door het laadpunt deden de wenkbrauwen wat fronsen maar ik denk dat het vanavond, dan is op het kantoor van Fastned een bijeenkomst van de vereniging van elektrisch rijders wel ter sprake zal komen. Men weet het nu in ieder geval.

Timing blijkt in ieder geval goed te zijn geweest.

Wordt vervolgd....

Ik ben benieuwd of men wat potten kan breken. De tijd zal het leren.
 

gelden

Well-Known Member
Apr 21, 2013
5,566
1,755
Breda, Netherlands
Sommige aspecten, zoals de vaste kabel en het herkennen van de auto door het laadpunt deden de wenkbrauwen wat fronsen

Over precies die twee punten heb ik ook mijn twijfels. Beiden vanwege praktische bezwaren:

Kabels: vandalisme, diversiteit van stekker aan auto-kant (ik weet dat je daar ook voor een standaard pleit, is natuurlijk het mooiste) en ik weet niet of het wel hygiënischer is om een kabel vast te pakken die dag en nacht aan een openbare paal hangt. Dan liever mijn eigen kabel.

Auto wordt herkend door laadpunt, betaling via gekozen provider: ik heb een RFID tag aan mijn sleutelhanger. Werkt prima, geen gedoe. Om nou daarvoor iets in te bouwen waardoor de auto vanzelf wordt herkend en afrekening gebeurt (waarbij je dan ook rekening wilt houden met uitzonderingen: andere (want goedkopere) provider in het buitenland bijvoorbeeld) lijkt me teveel moeite (standaard overeenkomen en technische aanpassingen aan alle auto's en palen) voor te weinig voordelen.

Maar verder een goed stuk. :)
 
Goed verhaal Hans,
Mooi dat je dit onder de aandacht brengt, maar je had het wel eerst aan je Benelux TMC vrienden kunnen voorleggen.

Hier mijn puntje van opbouwende kritiek.
Ik mag hopen dat de meeste Nederlanders hun auto niet verkopen omdat hun kenteken laat zien dat ie al weer 3 jaar oud is.
Naast het feit dat omschakeling naar het Belgische systeem van persoonlijke platen een erg lange doorlooptijd en hoge kosten met zich meebrengt, zou het me verbazen dat er een significant verschil zal zijn in de tijd dat een auto gemiddeld in eigendom is.
En is het minder duurzaam als men een nieuwe auto al weer snel verkoopt? In het geval van EVs maak je de totale auto populatie schoner als er achteraan in de keten een 25 jaar oude diesel uitvalt.
Vergeet ik bijna onze Elon een veer in z'n ari te steken voor het feit dat de model S er al dik drie jaar op het oog hetzelfde uit ziet, dat lijkt me meer invloed op de omloopsnelheid te hebben. Ik laat even in het midden of dat komt omdat zijn focus meer op de X en 3 ligt.
 
Last edited:
Ik heb een drietal opmerkingen:

1. Zolang kentekens opgevraagd kunnen worden maakt het niet uit welk systeem je hanteert, men komt toch achter de leeftijd.
2. Een binnen 3 jaar alweer vervangen auto wordt niet weggegooid oid maar komt gewoon bij de volgende eigenaar terecht, die misschien dan juist een diesel wegdoet daarvoor.
3. De gemiddelde Nederlandse autoberijder rijdt volgens mij geen 300 à 350 km per dag, dus waarom dergelijk bereik eisen? Ik zie liever meer en snellere oplaad mogelijkheden samen met een keus aan batterijen. Een idee zou kunnen zijn om een grotere accu te huren voor de vakantie of dat je de batterij los least, waardoor je bij veranderd gebruik jouw huidige accu kan inruilen voor een andere. Het mooiste zou zijn als dat merk-onafhankelijk was, waardoor er ook qua accu's er marktwerking kan ontstaan.
 
Autobrief 3.1


Dit wordt nog een aardige en fundamentele discussie! Prima!

Ik heb de reacties laten oplopen zodat ik deze in mijn toelichting kan clusteren.

Iets vooraf.

Er vallen juist nu wat zaken samen die invloed hebben op elektrisch rijden, in die zin dat de focus wat meer die kant op gaat.  1. Allereerst is er het klimaatakkoord. Daar moeten we op korte termijn ook weer niet al te veel van verwachten, maar het is wel het startpunt van een traject van omdenken waarbij je uiteraard niet om de elektrische auto heen kunt.
  2. In 2016 wordt Model 3 gepresenteerd. Dat zal een episch moment zijn want voor het eerst komt er een elektrische auto die niet de bezwaren kent van de andere EV’s en in het bereik (in tweeërlei opzicht) van iedereen (laten we zeggen de middenklasse) zal vallen. Ik zou daar dolgraag bij zijn, juist omdat dat een heel belangrijk gebeuren zal zijn dat wereldwijd aandacht zal krijgen en het daadwerkelijke keerpunt zal gaan geven. Ik neem aan dat kort daarna een auto gereserveerd kan gaan worden met een aanbetalingen ik zal dat zeker doen, om dan over een jaar of twee (het zal wel een poosje duren voordat hij geleverd wordt) de Leaf te vervangen.
  3. Zaken als dieselgate brengen de discussie over elektrisch rijden naar de oppervlakte.
  4. Inmiddels maakte Tesla naam met de Powerwalls, en prijst een grote energiereus (in Nederland dan wel) het paginagroot aan, terwijl de Superchargers als champignons op blijven poppen.
  5. Helaas missen we, juist op dit moment, visie en daarop gebaseerd beleid bij de instanties als gemeenten, provincies en overheid (en bij een groot aantal van de bedrijven die zich daar op baseren). Wat er nu uitgedacht wordt is gebaseerd op beleidsnotities van een jaar of twee geleden, toen de “toekomst” nog helemaal gezien werd in EV’s met mini-range en PHEV’s.


Waar we nu voor staan, is de taak om de gewone automobilist zover te krijgen dat hij de komende jaren gaat kiezen voor een elektrische auto. Dat betekent voor hem nogal wat na 100 jaar op een vertrouwde wijze te hebben rondgereden.

Daarbij is het tegenwoordig belangrijk om “Out of the Box” te denken, maar in dit geval stel ik voor om eerst terug te gaan naar het leven in die box.

Als Tesla rijders zijn wij bevoordeeld omdat wij weten hoe mooi elektrisch rijden kan zijn. Ik denk dat ik ook wel tot het groepje van meest gemotiveerde rijders gerekend mag worden.
Maar we kunnen er niet omheen dat wij een uitzonderingsgroep zijn. Aan de ene kant genieten we natuurlijk volop maar tegelijkertijd nemen we veel voor lief en gaan we er gemakkelijk van uit dat een ander dat ook zal doen.


Bereik
Neem nu het bereik van een auto. In de gesprekken komt altijd die range ter sprake. Grappig daarbij is dat het zich dan (bijna) altijd toespitst op de één, twee of drie keer per jaar die men op vakantie gaat. Dan wil men zonder tanken, in één keer naar München rijden, om maar wat te noemen. Omdat dit eigenlijk in het totaalplaatje om “zeldzaamheden” gaat, geeft dit al aan dat men dat tussen de oren heeft. Puur emotie dus!

Want als je verder kijkt is het juist iets dat op “alledag” betrekking heeft.

Ik probeer me, dat kan nu gemakkelijk omdat ik me dank zij de autopilot in het denken wat meer zijsprongetjes kan permitteren :), in te leven in de automobilist. Op zich niet zo moeilijk want dat ben ik al meer dan 40 jaar, waarvan alleen de laatste twee elektrisch.
Die automobilist heeft een enorme comfortzone. Want die 600+ km range van de vakantie heeft hij natuurlijk het hele jaar door (met iets verlies omdat een auto op een lange reis zuiniger rijdt dan bij losse stukken).
Hij gaat dus nu maar heel weinig naar de pomp. Ik ging ook alleen als het nodig was, waarbij er soms een week tussen zat, en andere keren misschien een dag. Dat is helemaal afhankelijk van het aantal kilometers dat je rijdt.

De automobilist heeft dus het comfort dat hij relatief weinig naar een tankstation hoeft te gaan en als het dan nodig is, dan zijn die er overal.

Als je langs de snelweg wilt tanken dan is dat op zich geen straf. Het tanken zelf duurt niet zo lang, maar je kunt als het nodig is naar de WC, je koopt een beker koffie en een Mars voor later onderweg en stapt in en rijdt weer verder. Ok, ja, je moet afrekenen.

Hier in de wijk is een tankstation waar ik vroeger ging tanken en ik kende de mensen daar, altijd een praatje, soms kreeg je een aardigheidje voor de kinderen mee, aan het eind van het jaar een kalender, je spaarde freebees en je kon je bandenspaning checken. Dat op twee minuten rijden van huis.

Gingen we op vakantie dan was brandstof nooit een issue, we hadden de vaste plekken zoals bijvoorbeeld de Spessart aan de A3 waar we voltankten en wat rondkeken want er was ook altijd wel wat te doen. Soms een hapje eten.

Kortom, de automobilist heeft het zo slecht nog niet en ik begrijp best dat die niet zo gemakkelijk uit zijn comfortzone zal komen.


Zijsprongetje:
Hoe zijn wij aan de Leaf gekomen? De auto van mijn vrouw, die we vanaf nieuw zo’n tien jaar hadden gereden, begon problemen te krijgen, gelukkig nog niet zo kostbaar, maar je weet nooit wat er aan zit te komen.
Het was tweede helft 2013 en er werd druk gepraat over de fiscale voordelen als je, zakelijk, een elektrische auto ging rijden.
Alles op een rij zettend kwam ik tot de conclusie dat die auto financieel heel aantrekkelijk was. Daarnaast reed hij ook wel lekker, het was de eerste kennismaking met elektrisch rijden. Van Tesla had ik nog nooit gehoord, denk ik, en anders zou ik het als volstrekt onhaalbaar van me af gezet hebben.
Het bereik was niet zo groot maar ik heb er toch wel behoorlijke ritten mee gemaakt. Bij de ANWB kon je gratis snelladen, net als bij een aantal NISSAN dealers en de eerste Fastned stations werden gebouwd. Omdat daarmee het gehele snelwegnet zou worden afgedekt zag ik dat wel zitten.
En we hadden de zekerheid dat hij thuis, op zijn vaste plekje, elke nacht kon worden bijgeladen en er daarnaast chademo’s zijn. We hadden daarnaast ook nog de grote Voyager die ik altijd nog kon pakken als ik verder weg moest. Het was dus een tweede auto.

Zou ik die auto gekocht hebben als er geen incentives waren? Absoluut niet. Hij was niet eens goedkoop in vergelijking met benzinevarianten, behoorlijk duurder zelfs, maar de financiële voordelen waren groter. En natuurlijk nieuwsgierigheid. Dus eigenlijk is het de tweede auto, uiteindelijk volledig lokaal ingezet.
Over de auto zelf niets dan goeds. Als je het aantal kilometers dat zit tussen vertrek en aankomst wegdenkt wordt hij zelfs intensiever gebruikt dan de Tesla. Elke dag een paar keer, korte ritjes. Behalve twee keer een onderhoudsbeurt, resp. 130 en 200 €, steeds na een jaar, geen cent onkosten en 100% bedrijfszeker.

Zou ik het, met de voordelen, ook gedaan hebben als er thuis geen laadmogelijkheid was? Ik denk het niet.

Omdat je echter behoorlijk snel met een Chademo kunt laden zou ik dat eerder wel doen als er op twee kilometer van mijn huis een Chademo was waar ik in een kwartiertje (je hoeft niet helemaal vol) weer kon bijladen om weer een paar dagen verder te komen.

Om nu de automobilist uit zijn vertrouwde en comfortabele wereldje te laten komen moeten we dat aantrekkelijk maken. Ja, je kunt botweg zeggen “We maken het benzinerijden zoveel duurder dat men vanzelf wel komt”, maar dat kan lelijk tegenvallen. Ondanks alle, zonder overdrijving best extreem te noemen, accijnzen op brandstoffen heeft dit nog nooit echt tot een vermindering van het aantal kilometers geleid, tenminste niet bij mij. Gewoon, omdat je geen keus had. (Is dus de tegenhanger van ons credo “Gewoon, omdat het kan”)

Vanochtend was ik in een boekenwinkel en zag pakjes sigaretten (ik rook al 35 jaar niet meer) die tegen de 10 € kosten (had je er wel meer dan dertig, maar toch). Je zou zeggen, dat doet toch niemand meer, maar de werkelijkheid is anders.

Dus we moeten zoeken naar een combinatie van wat de automobilist gewend is aan comfort met daarbij nog wat plussen!!

Dat comfort komt met de range (ik geloof wat Elon Musk zegt, dat het absoluut meer dan 200 mijl moet zijn, anders wordt het het nooit. Bijna altijd heeft hij wel gelijk en ik denk het zelf ook) die minimaal 300 (320) km moet zijn. Er zijn nu heel betaalbare EV’s te koop met een kleine range maar die verkopen niet noemenswaardig. Neem Renault, in november 2480 auto’s verkocht, waarvan 17 Zoe’s ofwel 0,7%.

Voor minder doet men het ook niet, want ook al is de dagelijkse rit iets van 100 km, dus te doen, betekent het wel elke dag gaan laden in plaats van 1 keer in de 4 dagen tanken.
Dan komen we gelijk bij één van de sterkste punten van elektrisch rijden, voor wie dat in zijn eigen situatie kan realiseren. Thuisladen.
Dat betekent, in combinatie met de range van 300+ km, dat bij nog maar heel weinig “buiten de deur” hoeft te laden.

Dus moeten we alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen de mogeljkheid van thuisladen te geven!

Kan dat uiteindelijk dan toch niet (en dat zal toch wel de grootste groep blijven) dan komt de vraag wat hij zal willen.

Gewoon net als nu eens in de paar dagen naar een tankstation (dan laadstation) waar hij in een kwartier of 20 minuten weer voldoende heeft geladen (ofwel koffie drinken tijdens het tanken in plaats van er na) of aangewezen zijn op een woud van laadpaaltjes langs de stoeprand waar hij de auto een flink aantal uren moet laten staan (en dan weer ophalen en gewoon parkeren)?
In feite vindt iedereen, ik ook, het een wat zielig gezicht. Zo’n auto die aan het infuus hangt. Daarbij komt nog het feit dat je je eigen kabel moet kopen en aankoppelen (overigens ook kans op vandalisme maar dan aan je eigen kabel) en dat je diezelfde kabel weer moet afkoppelen en, weer of geen weer, in je auto moet meenemen.

Door het plan om binnen de steden snellaadstations te gaan bouwen kwam bij mij Fastned weer helemaal in beeld.


Om het dan helemaal mooi (en van deze tijd) te maken dan bouw je een netwerk waar de automobilist ook nog het gemak heeft dat hij geen handelingen hoeft te doen om het laden te starten, want stel dat hij zijn pasje ineens kwijt is of simpelweg vergeten, maar dat dat via plug and charge gaat en de backoffice (gewoon even goed voor gaan zitten, is helemaal niet zo moeilijk) alles regelt op de achtergrond (daarom heet het ook back-office).

Wellicht kunnen wij vinden, omdat we er “anders” in staan, dat het geen bezwaar is om een eigen kabel te gebruiken of een pasje, maar voor de komende EV rijders ligt dat heel anders. En we moeten ook niet te snel roepen “Dat kan niet” want als daar naar was geluisterd zouden we nu geen Tesla rijden.

Tenslotte nog iets over de kentekens. Als je in Duitsland bij een SuC staat dan zie je aan het kenteken van de auto naast je dat hij bijvoorbeeld uit München komt. Gespreksstof.
Kijk je in bijvoorbeeld Oosterhout, dan zie je acht Model S’n naast elkaar staan die, op kleur na, er hetzelfde uit zien. Alleen de kentekens laten zien dat de auto al twee jaar oud is (en straks 3, 4, 5, etc.)
Er is best gevoeligheid voor het feit dat men een nieuwe auto rijdt. Zelfs ik moet toegeven dat ik mij met mijn nieuwe kenteken weer wat meer “up to date” voel, al slaat het technisch gesproken nergens op.

Laten we overigens niet denken dat de Model S nog helemaal hetzelfde is. Ook uiterlijk worden aanpassingen gedaan. Maar wel op zo’n subtiele manier dat het niet opvalt. Ik merkte het toen een “plakplaatje” dat voorheen rechts onder de lamp op de trunkklep was geplakt daar nu, terwijl het dezelfde maat was, nu niet meer paste en daarom naar de achterbumper verhuisd is.

Als het om duurzaamheid gaat kun je in het begin wel stellen dat iedereen zoveel mogelijk nieuwe elektrische auto’s moet kopen/vervangen omdat het in de keten de oude benzineauto’s er uit drukt richting recycling maar op zich is het geen goede zaak, nu een Model S waarschijnlijk wel tegen een miljoen km mee kan.
 
Last edited:
Vincent Everts kwam er op een gegeven moment ook bij en met hem de hoofdlijnen van de Autobrief doorgenomen. Sommige aspecten, zoals de vaste kabel en het herkennen van de auto door het laadpunt deden de wenkbrauwen wat fronsen maar ik denk dat het vanavond, dan is op het kantoor van Fastned een bijeenkomst van de vereniging van elektrisch rijders wel ter sprake zal komen. Men weet het nu in ieder geval.

Timing blijkt in ieder geval goed te zijn geweest.

Wordt vervolgd....

Hans, ik heb met plezier je brief geschreven en heel jammer dat je niet kon blijven om je brief toe te lichten bij de Vereniging Elektrische Rijders | Voor alle bezitters en berijders van elektrische auto’s in Nederland meeting . Ik zal het op onze website publiceren en de discussie erbij openen. Heel herkenbaar allemaal. Heel veel zaken proberen we als VER ook aan de order te stellen, vooral laadpalen natuurlijk en voor consumenten regelingen waardoor het makkelijk wordt er een aan te schaffen. Heel veel is techniek die we gewoon moeten krijgen rondom 2018! Bv de prijs van een 300km EV die rond onder de €40k moet iiggen hopen we, net zoals de belgen, toch een beetje naar voren te krijgen door ook de consument een incentive te geven.

Ik wil je ook graag even interviewen over de AutoBrief 3.. misschien kunnen we elkaar een keer treffen? Ik woon in Amsterdam.

Vincent
Trendwatcher en mede oprichter VER vereniging elektrisch rijders EN geinteresseerden
(iedereen wordt trouwens van harte uitgenodigd om lid te worden van de Vereninging, vooral ook mensen die nog niet EV rijden)
 

Keezje

Active Member
Dec 17, 2013
2,431
1,498
Netherlands
(...) de prijs van een 300km EV die rond onder de €40k moet iiggen hopen we, net zoals de belgen, toch een beetje naar voren te krijgen door ook de consument een incentive te geven. (...)
Een incentive die door de belastingbetaler wordt gedragen roept gemakkelijk weerstand op. Uiteindelijk zijn het toch de kopers van nieuwe EV's die het moeten doen, en kopers van nieuwe auto's zijn niet direct degenen die financiële support echt nodig hebben. Het lastige punt is natuurlijk dat het met de TCO wel goed zit, maar dat de balans tussen initiële uitgave en toekomstige uitgaven zo anders is dan we gewend zijn. Daar ligt dus een drempel?

De incentives zouden dan moeten bestaan uit gunstige mogelijkheden tot financiering c.q. private lease (financial of zelfs operational) met duidelijke garanties t.a.v. toekomstige kosten: productgaranties (batterij en drive train), onderhoudscontract zodat het financiële plaatje minder onzeker wordt en er zonodig ook langdurig tegen scherpe rente kan worden gefinancierd. Fiscaal zou er dan misschien toch een VAMIL-achtige constructie kunnen worden geïntroduceerd, waardoor de consument uiteindelijk wel zelf de rekening betaalt, maar in het aanschafjaar een liquiditeitsvoordeel kan krijgen.

- - - Updated - - -

Autobrief 3.1
Dit wordt nog een aardige en fundamentele discussie! Prima!
Eens, en een mooie start gemaakt!

Ik denk dat het heel belangrijk is om zeker te stellen dat de grootste gemene deler wordt gedefinieerd, en dat die kort en krachtig wordt geformuleerd, misschien door een professionele tekstschrijver, en dat die dan 'viral' moet gaan.

Voorkom statements die niet voldoende worden gedeeld, want 20% oneens maakt het moeilijker om de 80% waarmee men het wel eens is 100% te supporten. Ik zou zelf bijvoorbeeld graag zien dat meer nadruk wordt gelegd op lokale definitie van de meest efficiënte laadmogelijkheden.
 
Ik denk dat het heel belangrijk is om zeker te stellen dat de grootste gemene deler wordt gedefinieerd, en dat die kort en krachtig wordt geformuleerd, misschien door een professionele tekstschrijver, en dat die dan 'viral' moet gaan.

Voorkom statements die niet voldoende worden gedeeld, want 20% oneens maakt het moeilijker om de 80% waarmee men het wel eens is 100% te supporten. Ik zou zelf bijvoorbeeld graag zien dat meer nadruk wordt gelegd op lokale definitie van de meest efficiënte laadmogelijkheden.

Dank voor de reactie Dit is ook ongeveer wat Fastned voorstelde aan mij. Zet er een paar man aan die de kernen formuleren en dan gericht die kernen aan de daarvoor verantwoordelijken sturen. Dus alleen over dat waar men iets aan kan doen (waarbij ik de opmerking maak dat het ook voor hen zondermeer belangrijk blijft om het overzicht ook te kennen, of minimaal de rode draad)
 

gelden

Well-Known Member
Apr 21, 2013
5,566
1,755
Breda, Netherlands
Ik denk dat het heel belangrijk is om zeker te stellen dat de grootste gemene deler wordt gedefinieerd, en dat die kort en krachtig wordt geformuleerd, misschien door een professionele tekstschrijver, en dat die dan 'viral' moet gaan.

Voorkom statements die niet voldoende worden gedeeld, want 20% oneens maakt het moeilijker om de 80% waarmee men het wel eens is 100% te supporten.
Helemaal eens. Juist omdat ik het niet met alle genoemde punten eens ben, zal ik de brief niet snel delen. Da's jammer, want dan komen de overige punten ook minder onder de aandacht.

Wat ik ook belangrijk vind is dat we ervoor zorgen dat beleidsmakers op de hoogte zijn van feiten. Waarom wordt de waterstofauto in de toekomst meer gestimuleerd dan de volledige elektrische auto? (ook boven 50K). Dat kan twee redenen hebben volgens mij: 1) Lobby 2) gebrek aan kennis (of onjuiste informatie). Dat eerste kunnen we voorlopig niet oplossen (een effectieve lobby kost veel geld) maar aan de informatievoorziening richting bestuurders kunnen we met dergelijke initiatieven zeker bijdragen.
 
Helemaal eens. Juist omdat ik het niet met alle genoemde punten eens ben, zal ik de brief niet snel delen. Da's jammer, want dan komen de overige punten ook minder onder de aandacht.

Wat ik ook belangrijk vind is dat we ervoor zorgen dat beleidsmakers op de hoogte zijn van feiten. Waarom wordt de waterstofauto in de toekomst meer gestimuleerd dan de volledige elektrische auto? (ook boven 50K). Dat kan twee redenen hebben volgens mij: 1) Lobby 2) gebrek aan kennis (of onjuiste informatie). Dat eerste kunnen we voorlopig niet oplossen (een effectieve lobby kost veel geld) maar aan de informatievoorziening richting bestuurders kunnen we met dergelijke initiatieven zeker bijdragen.

Even terughalen. Deze brief is op persoonlijke titel geschreven en vanuit mijn inschatting van hoe de automobilist van nu er tegenaan kijkt. Ofwel, wat zou ik willen om elektrisch te worden? Dan moet het redelijk basaal blijven en betrekking hebben op de dagelijkse praktijk van het elektrisch rijden versus het huidige rijden en inspelen op de gevoelens (al dan niet onderbuik-) en vooroordelen van de automobilist.

Dat moet het prikkelende zijn en tot nu toe, na één dag, is het al goed aangekomen en staat het op diverse agenda's. De vragen over (oneerlijke) stimulering kunnen vanuit een andere hoek aan de orde worden gesteld, hoe terecht ze ook zijn.

Ik weet dat voor jou de losse kabel geen issue is. Maar is het niet zo dat er overal elders een vaste aansluiting is? Bij onze Superchargers, bij de Fastned stations (liever gezegd alle snelladers) en ook bij alle benzinepompen. Het zit er dik in dat dat een probleem gaat geven, zeker in combinatie met het zoeken naar stoeppaaltjes. Dus moet men nadenken over andere invullingen zoals snellaadstations (vooral in de steden, zie de kern van het verhaal).

Dat men geen genoegen zal nemen met een drietal stekkers, of wellicht meer, is evident.

Dat er gelijk klantvriendelijk wordt gedacht door een eigentijds systeem van herkenning, authorisatie, registratie en facturering vanuit een backoffice te faciliteren lijkt me ook geen no-brainer.
 
Na 2 jaar dagelijks laden met losse laadkabel op het werk met de genoemde nadelen bij regen of na een plensbui met het opgespatte vuil ben ik het helemaal eens met het vaste-kabel-principe.
Er is ongetwijfeld een systeem te ontwikkelen waarbij de stekkers keurig en zonder weersinvloeden in een houder opgeborgen kunnen worden (nog iets professioneler dan bij de SuC's).
 

robertvg

Extremely Well-Known Member
Na 2 jaar dagelijks laden met losse laadkabel op het werk met de genoemde nadelen bij regen of na een plensbui met het opgespatte vuil ben ik het helemaal eens met het vaste-kabel-principe.
Er is ongetwijfeld een systeem te ontwikkelen waarbij de stekkers keurig en zonder weersinvloeden in een houder opgeborgen kunnen worden (nog iets professioneler dan bij de SuC's).

Ik ben het na een half jaar al zat en ben nu al aan het kijken naar lolo's met vaste kabel en manieren om dat pasje niet meer tevoorschijn te hoeven halen :smile:
 

CO2CLEAN

Olivier Willemsen
Apr 3, 2015
3,145
2,740
Netherlands
Een belangrijke schifting die volgens mij plaats moet vinden is dat men belastingen anders moet verdelen. Op fossiele brandstoffen moet de belasting omhoog (en subsidies omlaag) en op "schone" energie moet de belasting omlaag en subsidies omhoog. Hier nog wat info van Elon Musk en de verborgen kosten van de huidige maatschappij: Elon Talks Carbon Fees And Mars Missions At AGU - TESLARATI.com
 

Products we're discussing on TMC...

About Us

Formed in 2006, Tesla Motors Club (TMC) was the first independent online Tesla community. Today it remains the largest and most dynamic community of Tesla enthusiasts. Learn more.

Do you value your experience at TMC? Consider becoming a Supporting Member of Tesla Motors Club. As a thank you for your contribution, you'll get nearly no ads in the Community and Groups sections. Additional perks are available depending on the level of contribution. Please visit the Account Upgrades page for more details.


SUPPORT TMC
Top