Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Invoer letters bij navigatie en muziek andersom

This site may earn commission on affiliate links.
Ik heb een probleem bij het invoeren van plaatsnamen of bij het zoeken van nieuwe zenders worden de door mij ingegeven letters van rechts naar links ingevoerd zodat alles verkeerd om staat. Ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor geeft
 
Ik heb een probleem bij het invoeren van plaatsnamen of bij het zoeken van nieuwe zenders worden de door mij ingegeven letters van rechts naar links ingevoerd zodat alles verkeerd om staat. Ben benieuwd of iemand hier een oplossing voor geeft

Original post, translated to English - I have a problem entering city names or searching for new channels, the letters I entered are entered from right to left so that everything is in the wrong position. I'm curious if someone will provide a solution for this

Dit klinkt als een bug die ik heb waargenomen bij een recente softwareversie. Ik geloof dat het bij versie 2019.28.3.1 was, maar ik weet het niet zeker. Mijn probleem was opgelost toen ik een update naar een nieuwere softwareversie uitvoerde.

Response in English - This sounds like a bug I observed with a recent software version. I believe it was with version 2019.28.3.1, but I am not sure. My problem was resolved when I updated to a newer software version.
 
  • Helpful
Reactions: jjrandorin