Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

UN/ECE 79

Deze week is er een bijeenkomst van de GRVA waarin een aantal voor ons belangrijke voorstellen ter tafel verscheen.

Er was een voorstel voor verruiming van de parameters van de automatische rijstrookwissel: GRVA/2019/27
In het kort kwamen de wijzigingen hier op neer:
1. De auto mag na de 1e seconde knipperen gelijk in beweging komen en hoeft niet te wachten met het wisselen van rijstrook tot er 3 seconden verstreken zijn.
2. De rijstrookwissel mag 20 s duren.
3. De parameters voor een 'kritieke situatie' worden verlicht zodat de auto gebruik kan maken van kleinere gaten tussen de auto's in de doelstrook
4. De maximale zijdelingse versnelling voor rijstrookwissel gaat omhoog van 1 naar 1,5 m/s².

Ik zag dit als een zeer bruikbare verbetering op de huidige regels. Het verplichte lange wachten en de lage zijdelingse versnelling (1 en 4) zijn de boosdoener van het als zeer aarzelend en onzeker ervaren gedrag bij rijstrookwissel.

Punt 3 zou de automatische rijstrookwissel in enigszins druk verkeer beter bruikbaar maken omdat auto van een kleiner gat gebruik mag maken.

Welnu, dit voorstel is door de schrijver zelf ("expert" from the European Association for Electromobility) van tafel geveegd en vervangen door een tandeloos voorstel dat alleen punt 2 in verzwakte vorm overeind houdt. De maximale tijd mag 15 s zijn ipv 5. En het is een voorlopig voorstel dat weer een rondje gaat doen langs alle burelen en misschien in de volgende vergadering aan bod komt. Kortom, de huidige idioterie zijn we voorlopig nog niet vanaf en de in het vooruitzicht gestelde "verbetering" is erg mager.

Het oorspronkelijke voorstel had ook een goede, praktische argumentatie en gaf reden tot hoop dat de heren/dames regulatoren toch wel een minimale dosis realisme hadden. Het vervangende voorstel is echter weer zo'n draak uit de koker van een spreadheetridder. Ik vraag me af of de "expert" ooit wel eens in een Tesla heeft gereden om te ervaren hoe compleet irreëel zijn bedenksels zijn. Je kunt niet natuurlijk rijgedrag vangen met statistieken en gemiddelden. Een systeem bewijst zich meestal in de uitzonderingssituaties.

En ondertussen tikt de tijd verder en schrijdt de techniek voort en zij nemen alle tijd van de wereld met hun ambtenarij.

:mad:
 
Last edited:
GRVA/2019/26 is ook verdwenen en in gekortwiekte vorm herrezen als GRVA-04-41. De maximale laterale versnelling in bochten zou omhooggaan van 3 m/s² naar 4 m/s² bij snelheden tot 130 km/u. Dit is gereduceerd tot 100 km/u. Dus in ruime bochten, die makkelijk boven de 100 km/u genomen kunnen worden, moet de auto verplicht vaart minderen om onder de 3 m/s² te blijven.

Ook de flexibiliteit om kortdurend 0,3 m/s² over deze grens heen te gaan, is geschrapt. Dus moet Tesla nog steeds flink onder de grens blijven om er gegarandeerd nooit overheen te gaan.

Ook een ander element uit het oorspronkelijke document is zonder opgaaf van redenen in rook opgegaan. Dit is voor mij nog wel de meest onbegrijpelijke. Er is in de geldende wetgeveing een eis dat de snelheid van de auto gedurende de bocht constant is. Wie dat ooit bedacht heeft? Iedere automobilist past gewoon zijn snelheid aan wanneer het hem uitkomt. Waarom dat een automatisch voertuig dan elke bocht met een constante snelheid moet nemen? Dit levert vooral een probleem op in bochten die geen constante straal hebben en scherper worden. Dan moet Tesla AP uitschakelen of de rijstrook verlaten. Ook hier stond in het oorspronkelijke voorstel weer een keurige, praktische motivatie waarom deze regel dom was en moest vervallen, zodat het wordt toegestaan de snelheid bij het nemen van een bocht te veranderen.

Overigens doet Tesla dat op dit moment wel: de snelheid veranderen in een bocht, dus hoe dat zit in relatie tot UN/ECE 79, weet ik niet. Misschien wordt het oogluikend toegestaan. Voorgaande paragraaf is puur een analyse obv van de mij beschikbare documenten.

Ook hier hetzelfde symptoom: men heeft zich weer teruggetrokken in de ivoren toren en praktische, realistische argumentatie vervangen door statistiek en wiskunde. Bah.

Een slechte week voor ons en Tesla. :mad:

P.S. De volgende bijeenkomst is 12-14 november 2019.
 
Last edited:
Overigens mag RDW alles van r79 naast zich neerleggen en de auto goedkeuren met ACSF cat E en alles. Die provisie is expliciet gemaakt door de EU omdat tech anders geremd wordt door regels schijnbaar. Wie weet of dat gedaan wordt, ze hebben het schijnbaar namelijk eerder al gedaan door Autopilot V1 op eigen handje goed te keuren voor de EU, zie ACSF-04-19-Rev1 - Report of 4th session.docx.
 
Screenshot 2019-10-03 at 00.31.04.png


Screenshot 2019-10-03 at 00.35.37.png
 
  • Like
Reactions: arne-nl
laat ze eens bewijzen dat in VS die no stalk lane change zo veilig is als ze claimen, dan gaat RDW wel mee en die keuren Tesla's voor heel Europa.

100% hier mee eens!

Zolang NOA geen (matrix)borden herkend en gerust met suggesties komt naar rijbanen waar de auto absoluut niet naar toe moet (versmallingen, afgekruiste rijbanen, etc. ) alsook niet weet dat het juist UIT de rijbaan omdat deze na 200m is afgekruist en niet weet hoe spitsstroken werken vind ik het absoluut goed dat NOA zonder confirmation hier niet toegelaten is.
 
  • Like
Reactions: horta and Hbrink
100% hier mee eens!

Zolang NOA geen (matrix)borden herkend en gerust met suggesties komt naar rijbanen waar de auto absoluut niet naar toe moet (versmallingen, afgekruiste rijbanen, etc. ) alsook niet weet dat het juist UIT de rijbaan omdat deze na 200m is afgekruist en niet weet hoe spitsstroken werken vind ik het absoluut goed dat NOA zonder confirmation hier niet toegelaten is.

Ik schrik nog elke keer rond Amsterdam dat mijn auto een gesloten spitsstrook op probeert te rijden (met slagboom omlaag). Dat doet NoA zonder confirmation, net als andere afritten nemen.

Afgekruiste rijbanen lijkt mij relatief simpel te implementeren door dat via Internet te communiceren aan de auto. Daar hoef je de matrixborden niet voor te lezen.
 
Nee, Europa heeft de autonome boot al lang gemist. Daarin gaan "we" zoals altijd het achterlijke broertje blijven.

Europa innoveert niet, Europa perfectioneert. Hopen dat dat in deze nog kans maakt.

Europa loopt op automatiseringsgebied enorm achter en dat gaat ons nog opbreken. Enerzijds de socialistische landen waar inderdaad alles perfect moet zijn en daarnaast heel veel landen waar houtje touwtje de norm is.

Maar Nederland is daar dus geen snars beter in. Kijk maar eens hoe Nederland in de knoop ligt als het gaat om blockchain. Dat vinden we hier vooral heel erg eng!
 
  • Disagree
  • Like
Reactions: horta and Cely