Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Usb-disc destroyed after Tesla-Update

This site may earn commission on affiliate links.
Hoi,

Na het updaten van mijn Tesla model S naar versie 10, is mijn usb-disc niet meer te lezen, schrijven laat staan formateren.

Ik heb dit al een keer eerder gehad na een update en eigenlijk steeds daarna mijn usd-disc verwijderd voor dat ik de update starten, maar gisteren vergat ik deze te verwijderen met de gevolgen van een kapotte usb-disc nadien.

Zijn er meer mensen die dit probleem hebben/kennen?
 
I haven't experienced this issue, so I'll help how I can. Google Translate:
-----
Hi,

After updating my Tesla model S to version 10, my USB disk is no longer readable, let alone formatted.

I have had this once before after an update and actually always afterwards removed my usd-disc before starting the update, but yesterday I forgot to remove it with the consequences of a broken usb-disc afterwards.

Are there more people who have / know this problem?