Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Wie heeft er nog een dak beschikbaar?

This site may earn commission on affiliate links.
De Postcoderoosregeling is op diverse plekken op het forum al eerder langs gekomen. De belangstelling om hier aan deel te nemen is groot. Zelf participeer ik sinds 2014 met 60 panelen in twee (van inmiddels vijf) lokale projecten. Met de lokale Coöperatie Zon Op Heemstede nemen we deel in Zon Op Nederland – een van de landelijke coöperaties met veel kennis en ervaring. De organisaties werken zonder winstoogmerk en worden door leden onbezoldigd bestuurd. Zelf ben ik (lokaal) secretaris.

De regeling is met name relevant voor mensen die niet over (voldoende) ruimte op eigen dak beschikken om panelen neer te leggen en toch zelf actief een concrete bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Je eigen schone stroom opwekken in je eigen buurt. Panelen worden gelegd op flats (woningbouwverenigingen), scholen, bedrijfsgebouwen, boerderijen, kantoren en dergelijke. Elk paneel extra betekent 125Kg CO2-reductie per jaar. De regeling is door de overheid voor 15 jaar gegarandeerd - de investering is in 8 jaar terugverdiend terwijl de verwachting is dat de panelen 25 jaar stroom zullen leveren.

Daken gezocht

De belangstelling om deel te nemen is groot, van particulieren en bedrijven. Overal – ook bij ons – zijn inmiddels wachtlijsten. Het is nu vooral zoeken naar geschikte daken van minimaal 200m2, plat of op een zuidelijke richting. Met dak-eigenaren wordt voor 25 jaar een overeenkomst van recht van opstal afgesproken. Ook eigenaren kunnen participeren, soms wordt als tegenprestatie zelfs een deel (5%) van de panelen om niet aangeboden. De projecten worden door de deelnemers gefinancierd en via Zon Op Nederland gerealiseerd door ervaren projectleiders – dak-eigenaren hebben er geen omkijken naar.

Beschik je ergens in Nederland over een potentieel geschikt dak en heb je interesse dit ter beschikking te stellen dan kan je je hier vrijblijvend opgeven. Mochten er nog vragen zijn, dan kan je me natuurlijk altijd ook even mailen of bellen.

Egbert Dijkstra
[email protected]
06 415 18 445
 
De dak eigenaar deelt zijn dak voor een lange periode met de coöperatie. Bij een dak wordt een recht van opstal gevestigd, dit recht van opstal blijft op het vastgoed rusten - ook bij verkoop vastgoed. Onderhoud aan het dak gaat in samenspraak met de coöperatie, vanwege verplaatsen van de installatie. In geval van schade aan het dak, wordt dit verhaald op de coöperatie, die hiervoor verzekerd is.

Een recht van opstal is een zekerstelling voor de coöperatie dat er geen natrekking kan plaatsvinden. Indien een gebouw verkocht zou worden, zou een toekomstig eigenaar zich op die manier de installatie om niet kunnen toe-eigenen, of kunnen besluiten de gebruiksovereenkomst te beëindigen.

Er is om praktische redenen gekozen voor een doorlopende termijn voor het recht van opstal, zodat tijd beschikbaar is voor installatie en verwijdering, zonder dat ‘natrekking’ mogelijk wordt. De coöperatie blijft op deze manier onder alle omstandigheden eigenaar van de zonnepanelen. Indien de dak eigenaar het pand wil verkopen, zal dit gewoon kunnen. Indien de termijn van de gebruiksovereenkomst verstreken is, zal het recht van opstal beëindigd worden.

Zie verder Veel gestelde vragen gebruik dak met een overzicht van de voor- en nadelen.
 
  • Like
Reactions: TheSiemNL